mail@ryekv.dk| +45 7575 3300

Tariffer per 1. juli 2021

 •   Ekls. moms Inkl. moms
  Forbrugsbidrag: 200,00/MWh 250,00/MWh
  Abonnementbidrag: 2.500,00/måler 3.125,00/måler
  Effektbidrag:
  – indtil 200 m2 beboelse: 45,00/m2 56,25/m2
  – over 200 m2 beboelse: 24,00/m2 30,00/m2
  – erhvervs m2 24,00/m2 30,00/m2
  – institutions m2 45,00/m2 56,25/m2
  (m2 ansættes i henhold til BBR -registret)
  Lavenergihuse:
  Lavenergihuse klasse 2015 i henhold til BR2010 kan få 50% rabat på effektbidrag, hvis lavenergiklassifikationen er opnået uden anvendelse af supplerende varmekilder.
  Afkølingsbidrag:
  2% af forbrugsbetalingen per manglende grad i at opnå en afkøling på 22 grader.
  Forudbetaling:
  Ved gentagne restancer forbeholder værket sig ret til at kræve depositum som sikkerhed for fremtidig levering.
 • Andelsbevis: 600,00 (ingen moms)
  Tilslutningsbidrag: Eksl. moms Inkl. moms
  Investeringsbidrag –
  Lavenergihuse  klasse 2015 i henhold til BR2010 kan få
  50% rabat på investeringsbidrag.
  13.000,00 16.250,00
  Målerbidrag: 3.000,00 3.750,00
  Stikledningsbidrag pr. kanalmeter på egen grund: 600,00 750,00
  Ekstra måler på samme stikledning/installation pr. stk: 3.000,00 3.750,00
  Byggemodningsbidrag: Faktiske udgifter i f.m. fremføring af hovedledningsnet, herunder nødvendige netudvidelser af eksisterende net
 • Gebyr ved rykkerskrivelse – pr. rykker: 100,- (ingen moms)
  Gebyr ved inkassomeddelelse – per meddelelse: 100,- (ingen moms)
  Lukkebesøg – pr. besøg : 375,- (ingen moms)
  Genoplukning – alm. arbejdstid: 375,- excl. moms
  Betalingsordning: 100,- (ingen moms)
  Fogedforretning – udkørende: 330,- excl. Moms
  Rykker – selvaflæsningskort – pr. rykker: 65,- excl. moms
  Aflæsningsbesøg – pr. besøg: 270,- excl. moms
  Flytteopgørelse – selvaflæsning: 65,- excl. moms
  Flytteopgørelse – aflæsningsbesøg: 270,- excl. Moms
Se hele tarifbladet Se prisudvikling

Tidspunkt for start af forbrugsbetaling er ved levering af forbrugsmåler. Tidspunkt for start af faste bidrag er den 1. i den måned, hvor forbrug startes.

Betaling sker ved 10 månedlige á conto rater (excl. juni og juli). Afregningsåret er 01.06. – 31.05. og regnskabsåret er 01.07. – 30.06.

I øvrigt henvises til Almindelige leveringsbetingelser for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Ovennævnte betingelser kan til enhver tid ændres i henhold til gældende vedtægter.

Anmeldt den 1. juli 2021 til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V