Tariffer per 1. juli 2023

Indtil 31 december 2023. Fra 1 januar 2024 findes tarifferne på www.ryvarme.dk)

Bidrag:

  Ekls. moms Inkl. moms
Forbrugsbidrag: 400,00/MWh 500,00/MWh
Abonnementbidrag: 2.500,00/måler 3.125,00/måler
Effektbidrag:
– indtil 200 m2 beboelse: 45,00/m2 56,25/m2
– over 200 m2 beboelse: 24,00/m2 30,00/m2
– erhvervs m2 24,00/m2 30,00/m2
– institutions m2 45,00/m2 56,25/m2
(m2 ansættes i henhold til BBR -registret)
Lavenergihuse:
Lavenergihuse klasse 2015 i henhold til BR2010 kan få 50% rabat på effektbidrag, hvis lavenergiklassifikationen er opnået uden anvendelse af supplerende varmekilder.
Afkølingsbidrag:
2% af forbrugsbetalingen per manglende grad i at opnå en afkøling på 22 grader.
NB! opkræves i regnskabsår 21/22
Forudbetaling:
Ved gentagne restancer forbeholder værket sig ret til at kræve depositum som sikkerhed for fremtidig levering.

Tilslutning:

Andelsbevis: 600,00 (ingen moms)
Tilslutningsbidrag: Eksl. moms Inkl. moms
Investeringsbidrag –
Lavenergihuse  klasse 2015 i henhold til BR2010 kan få
50% rabat på investeringsbidrag.
13.000,00 16.250,00
Målerbidrag: 3.000,00 3.750,00
Stikledningsbidrag pr. kanalmeter på egen grund: 600,00 750,00
Ekstra måler på samme stikledning/installation pr. stk: 3.000,00 3.750,00
Byggemodningsbidrag: Faktiske udgifter i f.m. fremføring af hovedledningsnet, herunder nødvendige netudvidelser af eksisterende net

Gebyrer:

Gebyr ved rykkerskrivelse – pr. rykker: 100,- (ingen moms)
Gebyr ved inkassomeddelelse – per meddelelse: 100,- (ingen moms)
Lukkebesøg – pr. besøg : 375,- (ingen moms)
Genoplukning – alm. arbejdstid: 375,- excl. moms
Betalingsordning: 100,- (ingen moms)
Fogedforretning – udkørende: 330,- excl. Moms
Rykker – selvaflæsningskort – pr. rykker: 65,- excl. moms
Aflæsningsbesøg – pr. besøg: 270,- excl. moms
Flytteopgørelse – selvaflæsning: 65,- excl. moms
Flytteopgørelse – aflæsningsbesøg: 270,- excl. Moms

 

Se hele tarifbladet Se prisudvikling

Tidspunkt for start af forbrugsbetaling er ved levering af forbrugsmåler. Tidspunkt for start af faste bidrag er den 1. i den måned, hvor forbrug startes.

Betaling sker ved 10 månedlige á conto rater (excl. juni og juli). Regnskabsåret er 01.07. – 30.06.

I øvrigt henvises til Almindelige leveringsbetingelser for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Ovennævnte betingelser kan til enhver tid ændres i henhold til gældende vedtægter.

Anmeldt den 30. juni 2023 til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V