Med din fjernaflæste måler kan du let få styr på dit fjernvarmeforbrug. Hver måned lægges den seneste måleraflæsning ind på eForsyning, hvor du med dit kundenummer og login-kode kan følge dit forbrug.

Hvert år udarbejder vi et varmebudget til dig. Varmebudgettet er udarbejdet i forhold til den seneste fyringssæson, og budgettet viser således vore forventninger til dit kommende varmeforbrug. På netaflæsningen kan du se dit forbrug i forhold til budgettet, og du kan straks aflæse, om du bruge mere eller mindre end det budget, vi har lagt for dig.

For at logge på eForsyningen skal du bruge 2 ting – et kundenummer og en PIN kode – som nu kan ses på din årsopgørelse.

Du kan logge på her: LOG PÅ E – FORSYNING